Løsning af SUDOKUER.
Dette program er lavet over en årrække, og der kommer stadig nye løsnings- metoder til. Det betyder at organiseringen af de enkelte løsningsprogrammer, og hvordan der er lavet, kan skifte med tiden.
Her følger en gennemgang af de 15 løsningsprogrammer og hvad de laver.
Der et antal knapper der starter de enkelte programmer, så sværhedsgraden
af sudokuen kan vises.
Det er tilstræbt at sværhedsgraden stiger med nummeret på knappen, men
det er svært at overholde.

Alle metoder afsluttes med at undersøge om der er fremkommet celler hvor
der kun er muligt at have et tal.

Et eksempel er 19svaerLogisk15021.txt, der benytter alle metoder fra 1 til 9.

Til højre for hver Knap er der en visning af hvad det enkelte program har fundet.
   V betyder at der er ændret i sudokuens værdier. Der er dog ikke sikkert at det
   kan ses på sudokuen.
   De små bogstaver angiver hvilket delprogram der har været aktivt.
   r - rækker.
   s - søjler.
   f - firkanter.

Knap nr. 1.
   Finder celler hvor der kun kan være et tal.

Knap nr. 2.
   Undersøger om tal der findes i 2 rækker også findes i den tredje.

Brug af kandidater:
Knap nr. 3 og 4 laver den samme undersøgelse v.h.a. kandidater.
Knap nr. 3.
   "Kun en gang i en firkant".
Knap nr. 4.
   "Kun en gang i en søjle eller række".

Retter kandidater:
Knap nr. 5.
   "Gennemgå rækker eller søjler", for at finde celler hvor der kun kan være et tal.

Knap nr. 6.
   "Gennemgå rækker række , søjle og firkant", for at finde celler hvor der kun
   kan være et tal.

Retter kandidater v.h.a. 2 par:
Knap nr. 7.
   Skjulte par på søjler, rækker eller firkanter.

Knap nr. 8
   Skjulte par "2 gange 2" på søjler/rækker og firkanter.

Knap nr. 9.
   Skjulte par på søjler/rækker og firkanter.

Undersøg firkanter:
Knap nr. 9A.
   Undersøg firkantens, rækker og søjler for celler hvor der kun kan være 1 tal.

Retter vha.  XY Vinge:
Knap nr. 10.
   Retter vha.  XY Vinge.
   XY Vinge er en kompliceret metode. Se mere på internettet.
   Selve programmet er på 2 gange 250 linjer der hver bliver kaldt 9 gange med
   forskellige parametre.

Retter vha.  X Vinge & Sværdfisk:
Knap nr. 11.
   Retter vha. X Vinge & Sværdfisk. Se mere på internettet.

Retter vha. 3 gange 3:
Knap nr. 12.
   Undersøger "3 gange 3" ved at undersøge søjler, rækker og firkanter.

Retter vha. rektangler-1:
Knap nr. 13.  
   Undersøger rækker og søjler.

Retter vha. firkant:
Knap nr. 14.
   En firkant dannet af 4 ens par er ikke mulig i en SUDOKU.
   Men hvis der er 3 ens par i firkantens 3 hjørner kan parret fjernes fra det fjerde.

Retter vha, Remote Pairs:
Knap nr. 15.
   Virker på samme måde som nr. 14. Her benyttes benytter dog 4 ens par der skal
   være fordelt med 2 i en firkant, 2 i en krydsende række og 2 i en krydsende søjle.