Vejvalg.

Vejvalg.

I dette afsnit gennemgås:
--  Hvad er et godt vejvalg?
--  Vejvalg, to eksempeler fra Tjekkiet.
--  Vejvalg og parallelfejl, et eksempel fra DM på Møn.
--  Vejvalg, et eksempel fra Vintercup 2018.
--  Vejvalg, et eksempel fra Höst-open 2019.

Hvad er et godt vejvalg?
Det er let at sige - det er det vejvalg der netop nu giver dig
den hurtigste tid mellem 2 poster.
Husk, at uanset hvad der er god tone eller smart, er det KUN tiden der tæller.

Det betyder også, at det der er et godt vejvalg først på
banen, ikke nødvendigvis er det, hvis strækket er sidst på
banen. (Du er blevet træt, eller du behøver ikke at spare på
kræfterne).

Gode vejvalg er også individuelle (er du en god løber, er du god til grovorientering eller til finorientering).
I det følgende gives nogle ideer, men husk, at det kun er tiden der tæller.
Mange mener, at et godt vejvalg skal være så tæt på stregen mellem to poster som muligt, og kun krydse den så lidt som muligt. Dette giver naturligvis den korteste vej mellem posterne, men giver det også den hurtigste tid?
Det gør det, hvis der løbes på en fodboldbane, men i skoven er der bakker (bjerge) søer, moser, tætheder, forbudte
områder mm., så vi må finde på noget andet.

I en almimdelig skov gælder det om at finde den mest  løbbare vej, d.v.s. der hvor du ikke bliver sinket af bevoksning og lignende.
Husk, at det er meget hurtigere at
løbe på en god sti end i en blød skovbund.

Øvelse:
Find et godt vejvalg på strækket mellem post 12 og 13.
Ved stræk over dybe slugter, med en vis højdeforskel, gælder
som regel:

--   Hvis begge poster ligger oppe, så bliv oppe.
      Løb evt. helt ind bag slugterne.

--   Hvis begge poster ligger nede, så bliv nede.
--   At løbe lige på er for det meste det dårligste.
--   Hvis det drejer sig om mindre bjerge, kan der være stier
      der følger højdekurverne. De kan anbefales.

Øvelse:
Hvordan vil du løbe strækkene fra 7 til 10?
Vil du løbe oppe, nede eller lige på?

Er det viste vejvalg, mellem post 4 og 5, et godt vejvalg?
Prøv at finde et andet og mere direkte vejvalg.
Hvilket af de to vejvalg synes du er bedst, og hvorfor?

Nu bliver det rigtigt svært.
Findes der et andet, og bedre, vejvalg mellem post 2 og 3?

Vejvalg og parallelfejl.
DM langdistance 2013. Klinteskoven på Møn.
Forestil dig at du er kommet til post 2.
Hvordan kommer du til post 3?
Hvilke vejvalgsmuligheder har du?
Når du har tænkt over det, kan du fortsætte.

Når du har tænkt over det, kan du fortsætte.
Kan du se de 3 vejvalgsmuligheder?
Når du har set dem, kan du fortsætte.

Nu kan du fortsætte.
Løbstiden fra post 2 til 3 var 30:13 for 1.1 km .
Snakken ved resultattavlen var om strækkene
over markerne. Det kunne løbes på 10-15 min.
Der var også snak om en del forstyrrende
hegn.
Personligt tror jeg, at det nordlige vejvalg, på
de store stier, nok havde været det bedste
for mig
.
En parallelfejl er, når man f. eks. tager fejl af to stier og så løber ned ad den ene og tror man er på den anden. Som regel finder man hurtigt ud af, at der er noget galt og får rettet fejlen.
Vejvalg ved samlet start.
Vintercup, 2. afdeling 2018. Rude Skov.
Billedet viser første gruppe af deltagerne ved Vintercuppens 2. afdeling.
(Ved stafetters 1. tur benyttes noget lignende).
Når startsignalet lyder må man se på kortet, og så går det
over stok og sten.
Hvad skal du gøre, hvis du har tænkt dig at vinde?
- Følge med flokken til førsteposten.
  (Man kan af og til opleve at hele "toget" laver et fælt bom.)
- Lade dem løbe og i ro og mag løbe den samme vej.
- Bruge et par sekunder på at se om der skulle være et
  alternativt vejvag, som
du kan have en fordel af.

Ved 1. afdeling kom 3 af deltagerne i H70 sammen i mål ca.
2 min. efter vinderen. "Vi kan jo kalde dem Preben 1 og 2"*)
samt undertegnede.
Se hvordan de klarede vejvalget til 1. posten i 2. afdeling.

*) Tak til "Mads og monopolet".
"Bjerget" som deltagerne står og kikker på inden start, er Højbjerg der har
toppunket 82 m over havet.
Fra toppen skal man kunne se til Sverige.
Når man tæller højde- kurver er der 30 m fra start punktet til toppen.
Husk lige at Rundetårn er 35 m højt.

Nu har du siddet og set
på kortet i nogen tid.

Har du bemærket et par
symboler, der blev indført
med ISOM2017-2.
Du kan se mere i afsnittene om O-kortets signaturer.


Men først skal vi have en lille opgave.
Forestil dig at det er dig der står på startlinien, og har få sekunder til at bestemme dig.
- Hvilket vejvalg vil du tage fra startpunket til post 1?

Men du sidder jo i en blød stol og har masser af tid.
- Kan du se andre vejvalg?
- Havde du valgt det bedste vejvalg?
- Hvad er det der gør netop det vejvalg til det bedste?

Selv om dette afsnit handler om vejvalg, må post 9 omtales.
H 70 klassen:
-- Der var 57 startende.
-- Af dem var der 10 der udgik.
-- Af de 47 der fuldførte bommede 30 post 9.

Hvorfor nu det? Post 9 ser da let ud:
-- Selv om det ser let ud, er området ret diffust.
-- Deltagerne var ikke fortrolige med korttegnings normen
    ISOM 2017-2.

Det var nok det sidste der var det største problem.
Der var 2 gule signaturer, men hvad betyder de?

Det kan du se et andet sted her i kurset, der er hele 4 afsnit
der beskriver ISOM 2017-2, dvs. O-kortets signaturer:
O-kortet, Jord og vand, Tætheder og bevoksningsgrænser,
og Højdekurver.
Se eller gense dem, det kan ikke gøres tit nok.

Forbered dig altid. Der er stor forskel på O-løb i
Nordsjælland, på Bornholm eller på Fanø.

Vejvalg med 5m kurver og klipper.
Höst Open 2019. Hammeren på Bornholm.
Dette terræn, med høje bakker, klipper og diffuse områder, stiller store krav til dig med hensyn til dine vejvalg. Det der kan være godt vejvalg for dig er måske dårligt for en anden.

Her er en opgave:
Forestil dig at du står ved post 7 og skal til post 8.
Find det vejvalg som passer netop til dig.

Når du har fundet det skal du trykke på "Fortsæt".

Der er mindst 3 brugbare vejvalg:
1. Vejvalget som følger stisystemer og undgår klippeområder.
    Det var det vejvalg kursets forfatter tog.
    Se det her.
2. Vejvalget der ikke tager hensyn til klippeområder.
    Det var nok det vejvalg, eller en variant af det, de fleste tog.
    Se det her;

3. Vejvalget der følger store stier og asfaltvejen.
    Det var nok det bedste vejvalg.
    Se det her;
----- ooo   Afsnittet er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".