FSK Orienterings målsætning.
 • I divisionsturneringen forbliver FSK Orientering i 3. division i Østkredsen.
 • Delmål: FSK Orientering vinder over mindst en af klubberne i 3. division.
 • I alle divisionsmatcher stiller FSK Orientering det bedst mulige hold.
 • Med det nye reglement 2019, med mange tællende, er det ikke muligt at fuldt hold.
 • Vi vil gøre en indsats for at stille et hold hvor alle klubbens tilmeldte kan få point.
 • Der gøres en indsats for at skaffe nye løbere til de klasser der er "tyndt besat".
 • Bestyrelsen tager sig af økonomi, overordnet ledelse af klubben, registrering af medlemmerne, udarbejdelse af en løbskalender, div. initiativer og relationerne til DOF og FSKBH, f. eks. med indberetning af medlemmerne.
 • "Den daglige drift" laves af et antal medlemmer, der enkeltvis eller som en gruppe varetager de forskellige funktioner. Funktionerne skal have ret til at tage beslutninger og til at benytte de værktøjer (f. eks. O-service) der er nødvendige for at de kan udføre deres opgaver.
 • Sportslig ansvarlig.
 • Ansvarlig for interne løb.
 • Stafetansvarlig.
 • Børn/unge koordinator.
 • Træning/kurser.
 • Nye medlemmer
Følgende funktioner kan tænkes:
Praktiske:
Sportslige:
 • Tilmelder.
 • Depot.
 • Stander.
 • Klubtelt.
 • Klubtøj.
 • Hjemmeside.
 • Vedligeholdelse af medlemsdatabasen og O-service.
Diverse:
 • Design (klubdragt [bukser ?] + overtrækstøj).
 • Design (logo, brevpapir mm).
 • Fester.
 • Det afholdes hvert år 4 interne løb.
 • De 3 arrangeres af firmaklubberne, grupper af enkeltpersoner eller i forbindelse med et andet løb.
 • Sidst på året sørger bestyrelsen for afholdelse af Klubmesterskaberne, evt. i forbindelse med et andet løb.
 • Det afholdes et større O-løbs arrangement f. eks. en divisionsmatch.
 • Der afholdes et SkovCup arrangement.
Sportslig målsætning for 2019:
Organisatorisk målsætning:
Interne løb:
Løb arrangeret for DOF's medlemmer:
Klubliv:
 • Da stævnepladserne må betragtes som vores klubhus, gøres der en indsats for at vi mødes her.
 • Der reklameres for "klubture" til f. eks. Påskeløb, Vikingedyst, HöstOpen, Midgårdsormen mm.
 • Der stilles hold i både herre- og dame-rækkerne ved stafet og individuel SM og DM.
 • Klubsammenholdet styrkes ved at arrangere DOF-løb og lignende.
 • Medlemmerne opfordres til at deltage i div. kurser.
Vedtaget på årsmødet d. 25. januar 2011.
Målsætningerne opdateres løbende.
Seneste opdatering 15. marts 2019.